BOGACTWO PODWODNEGO ŻYCIA
FOTOGRAFIA PODWODNA

REDAKCJA
 

Raport Światowej Fundacji Przyrody (02.2003)Według Światowej Fundacji Przyrody postępujące zniszczenie raf koralowych będzie powodem utraty pracy przez tysiące osób zatrudnionych w wartym miliardy dolarów przemyśle turystycznym stanowiącym zazwyczaj jedyne źródło dochodów dla biednych państw. Dewastacja raf zahamuje także badania farmaceutyczne nad poszukiwaniem nowych leków.

Niekontrolowana turystyka podwodna, rabunkowa gospodarka przybrzeżna, przełowienie, a także zanieczyszczenie środowiska i globalne zmiany klimatu spowodowały zniszczenie 27% światowych obszarów raf koralowych. Przy tak postępującym tempie dewastacji w przeciągu 30 lat destrukcji ulegnie 60% raf - głosi raport Fundacji.

Z raportu "Ekonomiczne aspekty degradacji światowych obszarów raf koralowych" dowiadujemy się, że rafy koralowe aktualnie przynoszą rocznie na świecie 30 miliardów USD. Ich naturalne bogactwo polega na zapewnianiu łowisk (5,7 mld), ochranianiu wybrzeży (9 mld) oraz turystyki nadmorskiej i nurkowej (9,6 mld), a także w formie różnych substancji biologicznych stosowanych w badaniach (5,5 mld). W niektórych obszarach świata zniszczenie raf może zredukować lokalne dochody nawet o 75%.
Pomimo, że racjonalne zarządzanie rafami jest zadaniem bardzo trudnym i kosztownym, to jednak zaniechanie tych działań doprowadzi do strat daleko większych niż koszt ochrony.

Stwierdzono, że tylko 0,2% całkowitych obszarów mórz i oceanów zajmują rafy koralowe, a jednocześnie są domem aż dla 25% morskiego życia. Rybołówstwo rafowe daje zatrudnienie i żywność milionom mieszkańców krajów rozwijających się, lecz przy zwiększającej się populacji i coraz bardziej efektywnych technologiach połowowych następuje przełowienie. Następuje wówczas zubożenie zasobów raf, które z kolei doprowadzą do stosowania jeszcze bardziej destrukcyjnych metod połowu - włącznie z detonowaniem na rafach ładunków wybuchowych i zatruwania wody cyjankiem.

Turystyka nurkowa jest podstawowym źródłem dochodów dla krajów karaibskich i azjatyckich, lecz gospodarka przybrzeżna przyczynia się do zanieczyszczenia wód i w rezultacie do niszczenia raf koralowych. Gwałtownie rosnąca liczba płetwonurków i złe zasady organizowania nurkowań stanowią bezpośrednie zagrożenie dla raf. Zniszczenie sieją źle wyszkoleni płetwonurkowie uszkadzając korale płetwami lub w przypływie głupoty, wyrywając ich fragmenty na pamiątkę. Uszkodzenia powodują także kotwice i łodzie organizatorów nurkowań.


Poziom zagrożenia dla raf koralowych

Korale są także ważnym źródłem substancji dla badań farmaceutycznych. Ponad połowa nowych leków pomagających w leczeniu chorób nowotworowych wywodzi się z badań nad substancjami organicznymi uzyskanymi z organizmów zamieszkujących rafy koralowe. Lek AZT do walki z AIDS bazuje na kompozycji wyciągów z gąbek żyjących na rafach karaibskich.

Fundacja na podstawie opracowanego Raportu domaga się objęcia ochroną raf koralowych i ustanowienia zasad ich racjonalnej eksploatacji.

Opracował Arnold Adamczyk (24.02.2003) na podstawie:

 • raportu "The Economics of Worldwide Coral Reef Degradation".
  Do pobrania w wersji anglojęzycznej:
  PDF Hasło: 

  1451 kB
  Nie mam
  jeszcze hasła...
  oraz publikacji:
 • "Damage to coral reefs could threaten jobs, income, and pharmaceutical research, says conservation group" (http://www.enn.com/),
 • "Threatened coral reefs provide nearly US$30 billion net benefits to world economies" (http://www.panda.org/coral).


ustaw jako startową

Zaprenumeruj bezpłatny biuletyn informacyjny

szczegóły


linki
 
REDAKCJA | Copyright © 2002-2019 E-MARKETING
Reklama u nas: info@rafy.pl
Do góry